9.9.10

Νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τη δια βίου μάθηση: Ψηφίστηκε επί της αρχής - Τί προβλέπει

Με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να κάνει λόγο για μείζονα εθνική επιλογή της κυβέρνησης με στόχο τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την κατάρτιση και την οικονομία,
και την αντιπολίτευση να δηλώνει σύσσωμη ότι το καταψηφίζει επί της αρχής χαρακτηρίζοντάς το ασαφές και πρόχειρο, άρχισε στο Β Θερινό Τμήμα της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης.

Η θέσπιση Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), η δημιουργία σχολείων μέσα στις μονάδες απεξάρτησης, η καθιέρωση πιστοποίησης ελληνομάθειας για μετανάστες και η εξασφάλιση της αξιοκρατικής και δίκαιης εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Εσπερινά Λύκεια, είναι μερικά από τα θέματα που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την σύσταση Εθνικού Κέντρου για παλιρροϊκά κύματα. Όπως αναφέρει η σχετική έκθεση, η σύσταση και λειτουργία του Κέντρου είναι απαραίτητη για την προστασία, τόσο του Ελλαδικού χώρου όσο και της ευρύτερης περιοχής, η οποία δεν καλύπτεται από κανένα από τα Παγκόσμια Κέντρα Προειδοποίησης. Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι που θα λειτουργεί στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Ε.Ε.Α.) αναλαμβάνει το ρόλο ενός «Περιφερειακού Κέντρου Προειδοποίησης για Τσουνάμι» για ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Θεσπίζεται ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), που αποτελεί καινοτομία στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου, με βασικό στόχο την άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων, καθώς και τη διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης στην εκπαίδευση των μαθητών από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η θέσπιση των Ζ.Ε.Π. βασίζεται στη λογική της θετικής διάκρισης για να ξεπεράσουν οι μαθητές τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς λόγους. Αποτελεί προσπάθεια δημιουργίας ενός μόνιμου θεσμού στο πλαίσιο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Επίσης δίδεται προτεραιότητα στην ειδική αγωγή. Στόχος είναι η «παράλληλη στήριξη» των παιδιών με ιδιαιτερότητες και η παραμονή τους μέσα στην τάξη, στα πλαίσια μιας ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Παράλληλα δημιουργούνται σχολεία μέσα στις μονάδες απεξάρτησης. Συγκεκριμένα με τη λειτουργία εκπαιδευτικών δομών μέσα σε αναγνωρισμένες μονάδες απεξάρτησης, που υπάγονται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, νέοι και νέες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης μπορούν, μέσω ειδικών μαθημάτων μάθησης, να ολοκληρώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία που, ενδεχομένως, διέκοψαν με σκοπό την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Επίσης βελτιώνονται τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο , θεωρείται σημαντικό βήμα η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που είναι ισοδύναμη με αυτήν των υπολοίπων σχολείων.

Εξασφαλίζεται η αξιοκρατική και δίκαιη εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα Εσπερινά Λύκεια. Έτσι, μικρό ποσοστό αποφοίτων των εσπερινών λυκείων έχει τη δυνατότητα εισαγωγής στις Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές χωρίς εξετάσεις. Στο νομοσχέδιο σημειώνεται χαρακτηριστικά : "Υπερασπιζόμενοι πρωτίστως την ευεργετική διάταξη που αφορά αποκλειστικά και μόνο στους εργαζόμενους μαθητές, βάζουμε τέλος στην παραποίηση πού είχαν δημιουργήσει όσοι μεταπηδούσαν από την Β' λυκείου του ενιαίου λυκείου στην Γ' τάξη του εσπερινού και από εκεί στα Πανεπιστήμια, ώστε να μην υποσκελίζουν τους πραγματικούς δικαιούχους της ευεργετικής διάταξης".

Καθιερώνεται πιστοποίηση ελληνομάθειας, ως πιλοτική εφαρμογή της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης για το εθνικό Πλαίσιο Προσόντων. Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας αποκτάται με ελεύθερη πρόσβαση σε εξετάσεις, χωρίς την υποχρεωτικότητα της παρακολούθησης συμβατικών διαδικασιών εκπαίδευσης.

Εξετάζεται η πραγματική ελληνομάθεια των μεταναστών την οποία έχουν αποκτήσει μέσα από ποικίλους φορείς εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης ή ακόμα και μέσα από αυτομόρφωση.

Παράλληλα, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για κοινωνική συνοχή και κοινή ασφάλεια καθιστώντας ουσιαστικά δυνατή την απόκτηση της άδειας διαμονής του «επί μακρόν διαμένοντος» από πολλούς μετανάστες που έχουν πραγματικά τα προσόντα Με τον νόμο 3838/2010 η απόκτηση της άδειας διαμονής «του επί μακρόν διαμένοντος» οδηγεί στην ένταξη των μεταναστών που ζουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας. Ο κάτοχός της όχι μόνον αποκτά πολύ σημαντικά εργασιακά, ασφαλιστικά και άλλα πλεονεκτήματα, αλλά διασφαλίζει επιπλέον τόσο τη δυνατότητα να ζητήσει την εγγραφή του στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων προκειμένου να συμμετέχει στις δημοτικές εκλογές, όσο και να υποβάλει αίτημα πολιτογράφησής του. Αποτελεί λοιπόν ένα θεσμικό εργαλείο κοινωνικής ομαλότητας (το οποίο υιοθετήθηκε σε συμμόρφωση με κοινοτική οδηγία και για χρόνια έμενε παντελώς αναξιοποίητο).

Τέλος, αποζημιώνονται ανήλικοι Ρομά. Σε τροπολογία του νομοσχεδίου αναφέρεται σχετικά: "Ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα γονέων, εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων που φιλοξενούν ανήλικους Ρομά, τροποποιούμε την χρονική περίοδο καταβολής του σχετικού οικονομικού επιδόματος στις οικογένειες των Ρομά. Αυτό γίνεται σε μια προσπάθεια να παραμένουν οι μαθητές Ρομά στην τάξη ολόκληρη την χρονιά, γιατί μόνο έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες ένταξης και ενσωμάτωσης τους στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα σταθεροποιείται η σύνθεση της τάξης και μπορούν συνολικά οι υπόλοιποι μαθητές να συμμετέχουν στο εγχείρημα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου