18.11.10

Τί προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός

Αύξηση του χαμηλού συντελεστή από το 5,5% στο 6,5% και του μεσαίου συντελεστή από το 11% στο 13%, μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από το 11% στο 6,5% για τα ξενοδοχεία και για τα φάρμακα και εξίσωση του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης,
παράλληλα με τη χορήγηση 400 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση για επίδομα θέρμανσης, περιλαμβάνονται στον νέο προϋπολογισμό.

Οι παρεμβάσεις στον τομέα των δαπανών αναμένεται να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση πόρων 6,5 δισ. ευρώ. Αυτά θα προέλθουν, μεταξύ άλλων, από: την εξοικονόμηση πόρων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών του δημοσίου και την εισοδηματική πολιτική (1,5 δισ. ευρώ), την εξοικονόμηση πόρων 800 εκατ. ευρώ από τις παρεμβάσεις που αναμένεται να γίνουν στις ΔΕΚΟ, την εξοικονόμηση 200 εκατ. ευρώ εξαιτίας της περαιτέρω μείωσης των λειτουργικών δαπανών του δημοσίου κατά 5%, την εξοικονόμηση 100 εκατ. ευρώ λόγω της περαιτέρω μείωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα και από τη μείωση των αμυντικών δαπανών κατά 500 εκατ. ευρώ.

Επίσης, προβλέπεται η μείωση των δαπανών υγείας κατά 2,1 δισ. ευρώ λόγω μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης.

Στον νέο προϋπολογισμό προβλέπεται συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 4,2% το 2010, ενώ το 2011 η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης προβλέπεται να ανέλθει στο 3%. Το 2012 η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει ρυθμό ανάπτυξης 1,1% και το 2013 2,1%.

Προβλέπεται ακόμα ότι το ποσοστό ανεργίας από 12,1% το 2010 θα ανέλθει στο 14,6% το 2011, 14,8% το 2012 και στο 14,3% το 2013.

Για "έναν δύσκολο προϋπολογισμό, που συνεχίζει τη δημοσιονομική προσαρμογή και βάζει τις βάσεις για την ανάπτυξη της χώρας", έκανε λόγο ο Γ. Παπακωνσταντίνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου